הבטחה חסרת תקדים

מאת זקן המוקבלים רבינו ברוך אבוחצירא שליט”א, בנו של הבבא סאלי זיע”א

לתרומות:

אתר משיב כהלכה – תרומות

או בטלפון: 0584436669

תזכו למצוות!!!!!

Translate »
MIGDAL GOOD