נדיר ומדהים!

המקובל הרב דוד בצרי שליט”א מבטיח, והקב”ה מקיים!!!

לתרומות:

אתר משיב כהלכה – תרומות

או בטלפון: 0584436669

תזכו למצוות!!!!!

Translate »
MIGDAL GOOD